VDMA-terrein

Als onderdeel van het tenderconsortium van Synchroon heeft Horeca Development zich gebogen over de programmamix van het VDMA-terrein voor de dynamische stedeling. De focus lag hierbij op talentontwikkeling & maatschappelijk ondernemen, stedelijk wonen en ontmoeten & verblijven.